Respon Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Terhadap Politik Hukum Islam di Saudi Arabia (Kajian Siyasah Syar’iyyah)

Konten 13-1
Uncategorized

Respon Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Terhadap Politik Hukum Islam di Saudi Arabia (Kajian Siyasah Syar’iyyah)

Respon Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Terhadap Politik Hukum Islam di Saudi Arabia (Kajian Siyasah Syar’iyyah)

Pengaruh fatwa ulama Wahabi mempunyai implikasi politik sangat kuat, termasuk menghukum, melarang ceramah, mengucilkan di tempat asing kepada siapa saja yang fatwanya tidak sesuai atau sepaham dengan ulama Wahabi.

Berangkat dari dominasi ulama Wahabi tersebut muncullah ide pemikiran politik hukum Islam Muhammad bin Alawi al-Maliky untuk meluruskan pendapat ulama Wahabi terkait dengan kemudahan untuk menjatuhkan klaim kafir, musyrik, ḍalalah dan bid’ah kepada orang yang tidak sepaham dengan mereka.